Fundacja Śpiewaj!

Fundacja „Śpiewaj!” to najlepsza organizacja pozarządowa w Gdyni w 2022. Otrzymaliśmy nagrodę „Srebrnego Śledzia” od Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych za zaangażowanie w budowanie kultury w mieście w roku 2022.

Fundacja powstała w 2019 roku. Pod naszymi skrzydłami działa Chór „Razzle Dazzle” i Zespoły wokalne dla dzieci i młodzieży w Konsulacie Kultury w Gdyni. Organizacja wspiera rozwój kultury i edukacji muzycznej w szczególności w zakresie sztuki chóralnej. Fundacja otrzymuje i rozlicza projekty ze środków publicznych. Zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, realizacją koncertów, współpracą z instytucjami kultury, firmami i innymi organizacjami w zakresie projektów kulturalnych i warsztatów.

Cele Fundacji (wybrane):

 • działanie na rzecz wszechstronnego, artystycznego rozwoju, zwłaszcza w zakresie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej,
 • działanie na rzecz rozwoju kultury i edukacji muzycznej oraz twórczości artystycznej, w szczególności sztuki chóralnej,
 • prowadzenie działalności oświatowej,
 • wzbogacenie oferty artystycznej edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • inicjowanie działań szerzących wiedzę społeczną o roli kultury, w szczególności muzycznej,
 • inicjowanie oraz realizacja innowacyjnych działań artystycznych, oraz technik nauczania,
 • inicjowanie oraz realizacja działań na rzecz rozwoju sztuki synkretycznej,
 • wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • działanie na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami, poprzez propagowanie Polskich osiągnięć w zakresie muzyki i kultury.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrealizowane zadania publiczne

 • Listopad – grudzień 2020
  Wideo do utworu „Barbar’Ann” zespołu „The Beach Boys” (realizacja filmu dofinansowana przez Urząd Miasta Gdynia).
 • Luty – listopad 2020
  “Open Choir Project” (17.02-15.11.2020) – zadanie publiczne z zakresu kultury dofinansowane ze środków Gminy Miasta Gdynia, który polegał na podnoszeniu kompetencji artystycznych mieszkańców Gdyni poprzez udział w cyklu warsztatów wokalnych, teatralnych oraz warsztatów ze świadomości ciała, które prowadzone były przez profesjonalistów z Trójmiasta.
 • Wrzesień – październik 2019
  Chórem do Ludzi!” (02.09-20.10.2019) – projekt dofinansowany w ramach Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (finał odbył się w gdyńskiej „Muszli”).

Zarząd Fundacji:

Zuzanna Popiołkiewicz
PREZES ZARZĄDU

Urszula Kokoszka
WICEPREZES ZARZĄDU

Justyna Majewska
WICEPREZES ZARZĄDU

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACJA ŚPIEWAJ!

ul. Kaliska 53
81-502 Gdynia

KRS 0000804050
fundacjaspiewaj@gmail.com