poniedziałek 1 stycznia, 2024

Dzięki zaproszeniu GCOP – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych,
trafiliśmy wraz z innymi wyjątkowymi NGO z Gdyni
do Kalendarza Pozarządowego na 2024 rok.

Dziękujemy za to wyróżnienie!

fot. Dawid Linkowski